fbpx

Članstvo i benefiti

Postanite članom Hrvatskog poslovnog kluba

Popunjavanjem Pristupnice podnosite zahtjev za članstvo u Hrvstkom poslovnom klubu, a po odobrenju Upravnog odbora Kluba potvrđuje se odluka o prijemu u članstvo.  Da bi članstvo u Klubu bilo validno potrebno je izvršiti uplatu odgovarajućeg iznosa članarine. 

Po izvršenoj uplati,  članarina traje narednih 12 mjeseci.

Članarina za tvrtke

800,00 KM / godišnje

Članarina za obrtnike

500,00 KM / godišnje

Individualna članarina

150,00 KM / godišnje

Pravila kluba

  • Članstvo je dobrovoljno. To mogu postati sve pravne i fizičke osobe bilo da svoje poslovne aktivnosti obavljaju na području Bosne i Hercegovine ili u inozemstvu, udruge (vladine i nevladine), komore, asocijacije, kao i druge organizacije poslovnih ljudi i subjekata.

  • Članstvo je personalizirano i ostvaruje se direktno preko fizičke osobe, kao člana ili predstavnika tvrtke koju fizička osoba zastupa.

  • Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice i prihvaćanjem Statuta i statutarnih odredbi Hrvatskog poslovnog kluba te odredbi Pravilnika kao i uplatom definiranog iznosa godišnje članarine.

  • Svaki član može istupiti iz članstva na temelju pisane obavijesti predsjedniku Hrvatskog poslovnog kluba. Član mora tako postupiti najmanje mjesec dana prije nego istekne njegova članarina za tekuću godinu, u protivnom će biti u obvezi platiti članarinu za sljedeću godinu bez obzira na istupanje.

  • Svaki član ima pravo slobodno predlagati inicijative vezane za poboljšanje rada Kluba i ostvarenja boljih rezultata, a što podrazumijeva predlaganje izmjena i dopuna Pravilnika, predlaganje okupljanja članova Kluba, predlaganje tema za raspravu, poslovnih inicijativa, proširenja aktivnosti kao i drugih inicijativa vezanih za sveukupan rad i funkcioniranje Kluba.

  • Svaki član je slobodan u pristupu informacijama i aktivnostima Kluba, te ih je slobodan koristiti u svoje svrhe. Svaki član će informacije do kojih je došao putem Kluba koristiti vodeći računa da njihovim korištenjem ili prenošenjem ne povrijedi čast ili ugled Hrvatskog poslovnog kluba ili bilo kojeg njegovog člana.

  • Svaki član će biti informiran o aktuelnim događanjima u vezi sa aktivnostima Kluba.

  • Članovi će se sastajati i družiti u vrijeme koje predloži Predsjednik Kluba ili Upravni odbor Kluba, a isti će također odrediti oblik i način održavanja sastanaka i događaja.

  • Hrvatski poslovni klub može dodjeliti počasno članstvo. Počasni član može postati fizička osoba koja svojim radom i zalaganjem posebno doprinosi unaprjeđenju rada i ostvarivanju boljih rezultata rada HPK kao i boljih gospodarskih odnosa Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.