fbpx

Područje djelovanja

  • Kroz djelovanje kluba želja nam je postići povećanje poslovnih prilika članova u regiji kroz umrežavanje koje je omogućuje Hrvatski poslovni klub, promicanjem poslovnih interesa svojih članova na različitim razinama.
  • Traženje konstruktivnih rješenja za gospodarske i ekonomske probleme koji se tiču hrvatsko-bosansko hercegovačke poslovne suradnje je važna aktivnost Hrvatskog poslovnog kluba.
  • Organiziranje sastanaka članova sa namjerom predlaganja i razmjene iskustava o temama bitnim za razvoj u unaprjeđenje poslovanja u Bosni i Hercegovini.
  • Visoko važno područje djelovanja Hrvatskog poslovnog kluba je potpora pri rješavanju pitanja koja su od konkretnog i neposrednog interesa ili značaja, kroz razmjenu ideja s kreatorima politike, zakonodavstva i ekonomske politike.
  • Kroz organizaciju stručnih seminara, predavanja, foruma, konferencija i drugih događaja želimo omogućiti članovima stjecanje novih znanja kao i otvoriti mogućnost da se razgovara sa predstavnicima lokalne vlasti o aktualnim izazovima sa kojima se susreću.
  • Omogućiti članovima Kluba adekvatnu informiranost o gospodarskim i investicijskim odnosima, te aktualnim pokazateljima vanjskotrgovinske razmjene Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
  • Pružanje pomoći onima koji se žele uključiti ili su već uključeni u ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini na neprofitabilnoj osnovi u skladu sa Zakonom.
  • Objavljivanje prigodnih članaka i drugih napisa iz oblasti tržišne ekonomije.
  • Suradnja sa domaćim i stranim gospodarskim subjektima i srodnim udrugama.
  • Sve ostale aktivnosti koje mogu pomoći razvoju dobre poslovne klime.

Statut je temeljni akt kojim se utvrđuje svrha, unutarnji ustroj, područje djelovanja, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, pravila i druga pitanja značajna za rad Kluba.