fbpx

Hrvatski Poslovni Klub

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski poslovni klub prisustvovali konferenciji „Svijet u 2023“

U Sarajevu je 30.01.2023. godine održana konferencija pod nazivom „Svijet u 2023.“ u organizaciji kompanije Color Media Communications uz partnerstvo Centralne banke BiH te podršku Ambasade Velike Britanije u BiH i Delegacije EU u BiH.

Konferencija je prepoznata kao događaj koji potiče razgovor o poslovnom, političkom i društvenom ambijentu te daje doprinos boljem shvaćanju izazova s kojima se suočava ekonomija u Bosni i Hercegovini. Na ovom događaju su se okupili ekonomski eksperti, gospodarstvenici, nosioci javnih funkcija te predstavnici diplomatskog kora u BiH kako bi analizirali ekonomsko okruženje u zemlji i svijetu.

Guverner Centralne banke BiH, Senad Softić istakao je da je elementarna činjenica da je ekonomski rast moguć samo uz investicije, privatne i javne, domaće i strane. Guverner Softić navodi da će inflacija, koja je protekle godine zavladala širom svijeta postepeno slabiti naredne dvije godine. Za razliku od 2022. godine u kojoj je inflacija procijenjena na 14,4 %, 2023. godine očekuje se inflacija od 6,1% i 3% u 2024. godini. Znači da će realni raspoloživi dohodak biti pod snažnim pritiskom, što će

dodatno usporavati i nominalnu, ne samo realnu ekonomsku aktivnost. “U 2023. godini očekujemo dalje usporavanje ekonomske aktivnosti, ali ne i recesiju. Za 2023. projicirana je stopa rasta realnog BDP-a od 0,9 %. Pod pretpostavkom slabljenja, ali ne i potpunog iščezavanja postojećih inflatornih pritisaka, rast realnog BDP-a za 2024. prognoziran je na 1%”, naveo je Guverner Softić.

Šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH NJ.E. Johann Sattler je u uvodnom obraćanju ukazao na potrebu većih investicija u BiH koje, prije svega, zahtijevaju povoljan ambijent, vladavinu prava, a potom i političku stabilnost.

Ambasador Velike Britanije u BiH Julijan Reilly naglasio je da ova godina treba biti godina iskoristivih prilika za BiH. Smatra da BiH ima ogroman ekonomski potencijal koji treba iskoristiti. Tijekom konferencije posebno je naglašena potreba jačanja cirkularne ekonomije, što ima za cilj obustaviti daljnje gomilanje otpada, smanjiti zagađenje i pritisak na prirodne resurse. Inovacije, istraživanja i digitalizacija su tri važna čimbenika u cirkularnoj ekonomiji i jačanjem ovih segmenata potiče se razvoj kružnog gospodarstva. Ključ za uspješno rješavanje krize je u intenzivnoj suradnji privatnog i javnog sektora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *