fbpx

Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom u 2022. godini

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) je na konferenciji održanoj 21.02.2023. godine u Sarajevu prezentirala podatke o vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine tijekom prošle godine. Naglasak je bio na razmjeni s najznačajnijim trgovinskim partnerima.

Ukupni obim razmjene je 2022. iznosio 47,5 milijardi KM, što je više za 10,9 milijardi KM, tj. 30 % u odnosu na 2021. godinu.

Vrijednost izvoza je bila 18,4 milijarde KM, što je više za 3,8 milijardi KM ili 26 posto u odnosu na 2021., a uvezena je roba u ukupnoj vrijednosti od 29,1 milijardu KM, što je povećanje od 7,2 milijarde KM ili 33 posto. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 10,7 milijardi KM.

Uvozne cijene su uslijed inflacije, rasle bržom stopom od izvoznih cijena, što je za posljedicu imalo pad pokrivenosti uvoza izvozom za 3 % u odnosu na 2021. te pokrivenost uvoza izvozom iznosi 63 %.

Pregled uvoza i izvoza BiH – HRVATSKA 2018. – 2022. 

Najznačajniji BiH vanjskotrgovinski partner je Republika Hrvatska. Ukupni obim razmjene s Hrvatskom je iznosio 8 milijardi KM, a nakon Hrvatske su Srbija (13,75 %), Njemačka (11,29 %), Italija (8,88 %) i Slovenija (7,9 %).

Top tri proizvoda koja se iz BiH izvoze u Hrvatsku su električna energija, tkanine rešetke, mreže i tekstilni proizvodi. S druge strane iz Hrvatske najviše se u BiH uvozi naftnih ulja, šećer od šećerne trske i električna energiju.

Po pokrivenost uvoza izvozom, prednjače Austrija (123 %) i Njemačka (101 %).

Vodeći izvozni BiH proizvodi su bili električna energija (1,1 milijarda KM), aluminij ( 878,5 miliona KM) i željezne ili čelične konstrukcije (630,8 miliona KM), dok najviše uvezeno naftnih ulja (3 milijarde KM), aluminij (1,1 milijarda KM) i kamenog uglja (919 miliona KM).

Metalski sektor, uz baznu proizvodnju metala, i dalje je, najuspješniji industrijski i izvozni sektor u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini u ovom sektoru ostvaren je izvoz u rekordnoj vrijednosti od skoro 7,5 milijardi KM, što je više za 1,5 milijardi KM, tj. 25 % u odnosu na 2021.

Najveći porast je zabilježen u kategoriji proizvoda od aluminija u kojoj je ostvaren rast od 638 miliona KM. Rast izvoza od 10,7 % zabilježen je i u drvnom sektoru.

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH, Pregled i analiza ostvarene vanjskotrgovinske razmjene

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *