fbpx

Hrvatski Poslovni Klub

Trendovi vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom u 2023. godini

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je prezentaciju vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom u 2023. godini, s posebnim osvrtom na razmjenu s najznačajnijim trgovinskim partnerima.

Istaknuto je da je obim razmjene u 2023. iznosio 45.413.586.000 KM i manji je za 4,39% odnosno 2,08 mlrd KM u odnosu 2022. godinu.

„Analize za 2023. godinu pokazuju da ključni razlozi pogoršanja obima razmjene leže u smanjenoj gospodskoj aktivnosti na nivou EU. Pogoršanje međunarodnog okruženja, geopolitičke tenzije, borba protiv inflacije, kupovina skupljih energenata, zelena tranzicija, monetarna stezanja, itd su doveli do pada aktivnosti na nivou EU, koja je ključni partner za gospodarstvo BiH.  Pored toga, značajan utjecaj na razmjenu je imala visoka referentna 2022. godina, kada su se dogodile tržišne neravnoteže i vještačko povećanje potražnje na tržištu energenata. Stavljanjem tržišta energenata u realne okvire, došlo je do smanjenja potražnje, te posljedično i izvoza.“- kazao je predsjednik VTK/STK BiH Vjekoslav Vuković.

Vrijednost izvoza u 2023.  godini iznosi 17.2 mlrd. KM, što je manje za 1,20 mlrd. KM ili 6,57% u odnosu na 2022. godinu, a uvezena je roba u ukupnoj vrijednosti od 28,2 mrld. KM, što je manje za 875,60 mil KM ili 3,01% u odnosu na godinu ranije. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 11.074.114, dok je pokrivenost uvoza izvozom 60,8 %.

Bosna i Hercegovina je usmjerena prvenstveno na  tržište EU, o čemu govori i pokazatelj da 72,3% od cjelokupnog izvoza se plasira na tržište EU. U 2023. godini zabilježen je pad izvoza na tržište EU za 6,71% u odnosu na prethodnu godinu.  

Najznačajniji bh. vanjskotrgovinski partner po obimu trgovine je Republika Hrvatska sa ostvarenim obimom robne razmjene u iznosu od 7,9 mlrd. KM i učešćem od 17,32% u ukupnom obimu razmjene Bosne i Hercegovine, zatim Srbija (13,17%), Njemačka (11,63%), Slovenija (8,38%,) i  Italija (7,99%). 

Po pokrivenosti uvoza izvozom, najznačajniji partneri su Austrija (116%) i Njemačka (106%). Istovremeno, najviše se izvozi iz BiH u Njemačku (2,7 mlrd. KM), Hrvatsku (2,6 mlrd. KM) i Srbiju (2,1 mlrd. KM), a najviše robe se uvozi iz Hrvatske (5,3 mlrd. KM), Srbije (3,9 mlrd. KM) i Njemačke (2,6 mlrd. KM).

Ključni izvozni proizvodi u Republiku Hrvatsku su električna energija, tekstilni proizvodi, izolirana žica, uvozni proizvodi iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu su naftna ulja, kameni ugalj, briketi i slična kruta goriva, tekstilni proizvodi. Općenito vodeći izvozni bh. proizvodi bili su električna energija (1,1 mlrd. KM), izolirana žica (663,9 mil. KM) i željezne ili čelične konstrukcije (613,4 mil. KM), dok smo najviše uvozili naftna ulja (2,4 mlrd. KM), osobne automobile (1,1 mlrd. KM) i lijekove (684,2 mil. KM).

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH, Pregled i analiza ostvarene vanjskotrgovinske razmjene

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *