fbpx

Hrvatski Poslovni Klub

Croatia osiguranje

Croatia osiguranje d.d. jedno je od najstarijih osiguravajućih društava u Europi. Na sjednici Glavnog zastupstva slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 4. lipnja 1884. godine usvojena su osnovna pravila Croatie – osiguravajuće zadruge. Čim su prilike dopustile i zadruga materijalno i kadrovski ojačala, podnesena je zamolba tadašnjoj upravnoj vlasti, zajedničkom Ministarstvu financija, za proširenjem poslovanja i na  Bosnu i Hercegovinu.

U većim mjestima osnovala su se zadružna povjerenstva, a u gradovima Sarajevo i Mostar glavna zastupstva.

Već je u svojim počecima, nakon katastrofalnog požara u Travniku 1903. godine, isplatom 42 štete u jednom danu,  Croatia pokazala svoju snagu i temeljnu filozofiju poslovanja koje se drži i danas –  fer osiguravatelj, kojem je pravična naknada štete i interes osiguranika uvijek na prvom mjestu.

Poslovi u Bosni i Hercegovini su se osjetno intenzivirali i proširili a zbog pojednostavljenja upravljanja poslovanjem u Sarajevu se 1905. otvorila podružnica Sarajevo, a od 1908. godine Croatia u Bosni i Hercegovini je započela sa programom životnog osiguranja.

Tijekom cijelog 20. stoljeća Croatia osiguranje razvijala je svoju prisutnost na području Bosne i Hercegovine putem svojih podružnica. Krajem 80-ih u Bosni i Hercegovini su osnovane poslovne jedinice u Ljubuškom, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Bugojnu kao i Bosanskoj Posavini i dijelu Središnje Bosne.

  1. Croatia je postala dioničko društvo. 1992. na osnivačkoj skupštini u Međugorju, Croatia osiguranje kao dioničko društvo – samostalno gospodarsko društvo u Bosni i Hercegovini utemeljuju domaće fizičke i pravne osobe sa matičnom kućom iz Zagreba.

Danas, kroz široku mrežu poslovnica i ostalih kanala prodaje, Croatijina polica se može ugovoriti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kao moderna tvrtka sa bogatim iskustvom, stručnim kadrom i velikim planovima zasigurno je najbolji pratitelj ljudi i svega onoga što oni svojim radom stvaraju.

Croatia osiguranje je usmjereno digitalizaciji i odgovaranju na izazove budućnosti. Nakon više od stoljeća povijesti, kontinuirano ulažemo u razvoj novih proizvoda i pomažemo projekte koji potiču pozitivne društvene promjene.

Osnovni podaci:

Naziv Društva: Croatia osiguranje d.d.
Sjedište Društva: Mostar, Ulica Kardinala Stepinca bb
Telefon: + 387 (0)36 446 700
Web site: https://www.crosig.ba
E-mail: info@crosig.ba
Godina osnivanja: 1992.
Identifikacijski broj: 4272062390004

Upoznajte i ostale članove

Infobip

Infobip je globalno najpovezanija cloud komunikacijska platforma, koji je krenuo kao mala startup kompanija iz Vodnjana u Istri. Danas, sa...

Pastor M d.o.o. Mostar

Poslovanje počiva na temeljima 70-godišnje tradicije u proizvodnji vatrogasnih aparata, koju je 1930. godine pokrenuo Srećko (Felix) Pastor. Tvrtka Pastor...

Auto Flota d.o.o.

AUTOFLOTA d.o.o. Čitluk klijentima i korisnicima usluga nudi cjelovita rješenja upravljanja voznim parkom putem usluga Flotnog menadžmenta i Poslovnog najma...

Hering d.d.

Hering d.d. Široki Brijeg za projektiranje i graditeljstvo  je građevinsko poduzeće sa ustrojem dioničkog društva, jedno od vodećih poduzeća  u BIH...